Klubmodul henter siden
Indkaldelse til generalforsamling den 17. marts
Uffe Degn

  14.02.2014
  11:07

Medlemmer af HMTBK indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling.


Generalforsamlingen afholdes mandag den 17. marts 2014 med start kl 18:30.

Mødested:
Bistrupskolen, Festsalen
3460 Birkerød ‎
Nordvanggårdsve
j 17


Fra vedtægterne: "Ordinær generalforsamling"

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, Ordinær

generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse til

generalforsamling skal finde sted med fire ugers varsel ved annoncering på klubbens

hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være

indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der

indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden sådan, at

dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


På vegne af bestyrelsen
Med venlig hilsen
Uffe Degn


Hold i dag

Instagram