Forretningsbetingelser

Generelle oplysninger

Klubbens juridiske navn: Holte MTB Klub
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 30 15 34 05
Bank: Sydbank, Lyngby afd. 
Kontaktemail: info@hmtbk.dk
Hjemmeside: www.hmtbk.dk

 

Kontingent

Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen. Kontingent opkræves som en årlig rate per 1. januar hvert år. Nye medlemmer der indmeldes i første til tredje kvartal betaler fuldt årligt kontingent. Medlemmer som indmeldes i fjerde kvartal betaler 10 % af den årlige rate.

Det årlige kontingent udgør i 2022 kr. 600 for alle medlemmer. Nye voksenmedlemmer (dvs. o. 18 år) betaler et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. som refunderes ved køb af klubtøj for min. 1.000 kr. ved at indsende købsdokumentation til klubbens kontaktemail.

 

Udmeldelse

Kan ske enten via selvbetjening på klubbens hjemmeside eller ved at skrive til klubbens kontaktemail.

 

Priser

Alle priser på www.hmtbk.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening uden momspligt.
Når du via dit betalingskort køber et af følgende produkter:
- Tilmelding til kontingent
- Events
Sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet. Holte MTB Klub kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100,- og 0,70 kr. pr. transaktion for 50,- og under.
Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.

 

Betaling

På www.hmtbk.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort
Visa/Dankort
eDankort
MobilePay
Betaling sker forud.
Vi bruger Nets Easy som betalingsgateway. Læs mere på deres hjemmeside om sikkerheden ved online betaling.

 

Abonnementsvilkår

Det er en forudsætning for medlemskabet af Holte MTB Klub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Holte MTB Klub og Nets.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Holte MTB Klub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Holte MTB Klub.
Beløbet du skal betale for medlemskabet af Holte MTB Klub trækkes automatisk via dit betalingskort. Den årlige kontingentbetaling kan endnu ikke trækkes via MobilePay.
Du vil omkring 10 dage inden hver automatiske opkrævning modtage en email og evt. SMS, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Holte MTB Klub men hos DIBS Payment Services A/S.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Holte MTB Klub påmindelse pr. email herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort, når du har modtaget det nye betalingskort, ved at logge på www.hmtbk.dk. Klik på "Dine tilmeldinger", og klik hér på "Ret Dankort info". Læg de nye oplysninger ind. "Ret Dankort info" kommer først frem, når du har modtaget dit nye Dankort.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på www.hmtbk.dk.

 

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

 

Personoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL-kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Holte MTB Klub samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. Som registreret bruger hos Holte MTB Klub har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

 

Brugernavn og adgangskode

Medlemmer, der tilmelder sig et hold hos Holte MTB Klub, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er medlemmets ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

 

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mailadresse medlemmet har oplyst eller via SMS til det mobilnr. medlemmet har oplyst. Medlemmet kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve ved at slette sin profil.

 

Cookies

I forbindelse med login på klubbens hjemmeside installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter. For sletning af cookien henvises til brugervejledningen for den internetbrowser der benyttes.

 

Tekniske krav til kundens computerudstyr

Det forsøges løbende at optimere brugeroplevelsen på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Edge, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux). Websitet er kun i nogen grad responsivt, så for den bedste brugeroplevelse på mobile enheder henvises til Klubmoduls app i AppStore/Google Play.

 

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

 

Forbehold

Holte MTB Klub tager forbehold for tryk- og prisfejl. Holte MTB Klub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

 

Ansvarsfraskrivelse

Holte MTB Klub og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af klubbens hjemmeside, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, at et hold ikke opfylder forventninger og behov, at klubbens hjemmeside og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. Holte MTB Klub og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Holte MTB Klubs ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Holte MTB Klub som intet ansvar påtager sig for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Holte MTB Klubs ydelser på www.hmtbk.dk. Hvis du ønsker at reklamere, skal du skrive til klubbens e-mail.
Hold i dag

Instagram